Przymiotniki

Czasowniki w trybie rozkazującym

Kiedy będzie: Á, Í?

Jeśli chodzi o zdania opisujące miejsce zamieszkania to owa mapka może troszeczkę nam pomóc.

á, í.jpg

Kiedy będzie: Á, Í lub TIL?

W języku islandzkim jest oficjalnie tylko jedna zasada mówiąca o tym jakiego przyimka powinno się używać w zdaniach takich jak: „Jestem w drodze do Husaviku“. Według owej zasady prawidłowe jest zawsze użycie przyimka DO – TIL, ale „nawyki” dodały do języka islandzkiego inne warianty: Á lub Í, które są czasami częściej używane. Oczywiście zależy też czy osoba jedzie do danego fjördu lub czy do miasteczka, które w danym fjördzie się znajduje i nosi taką samą nazwę.

Pytania różne