Czasowniki w czasie przeszłym

Słowa związane z chorobą

Słowa związane z domem

Czasowniki w czasie teraźniejszym